19th June, 2021

Giấy In Hóa Đơn

Khi nói đến giấy in hóa đơn chúng ta thường nghĩ tới những cuộn giấy cuộn tròn chiều rộng chưa tới 15 cm đặt vào những máy in kim in nhiệt để in nội dung lên đó, nhưng trong bài viết này chúng ta tìm hiểu giấy in hóa đơn
+